Graag stellen wij Inge Homan voor, programmamanager van de Fieldlabs.  

 “De afgelopen vijfentwintig jaar heb ik gewerkt aan de begeleiding en realisatie van diverse projecten in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Sleutelfactoren voor het slagen van deze projecten waren samenwerken, elkaar gunnen te delen in winst, maar vooral: plezier hebben in het creëren van iets dat voorheen nog niet bestond.  

Als programmamanager wil ik deze factoren inzetten om de winkansen voor zowel studenten als werkgevers in Noord-Limburg te verzilveren. 

Enerzijds vinden onderwijsinstellingen aansluiting bij de praktijk en doen studenten relevante werkervaring op en maken ze kennis met de enorme rijkdom aan bedrijvigheid en innovatiekracht in de regio. 

Anderzijds kunnen werkgevers slim gebruik maken van samenwerkingen in mbo-, hbo-, en wo-combinaties en hebben ze verbinding met het talent van de toekomst. In onze Fieldlabs onderzoeken en testen we samen ideeën en concepten waar uiteindelijk heel Noord-Limburg vruchten van plukt.” 

In het Fieldlab Grenszlab bundelen Yuverta, HAS Hogeschool Venlo en Hippisch College Limburg hun krachten. In het project ‘Knabbelpad’ onderzoeken ze samen de biodiversiteit langs bestaande ruiterpaden en bekijken hoe die vergroot kan worden door gebruik te maken van kruiden en planten die gezond zijn voor paarden.  

Allereerst wordt er gekeken welke planten en dieren reeds aanwezig zijn en worden abiotische factoren bepaald zoals grondwaterstand, pH-waarde, nutriëntgehalte en grondsoort. Op basis hiervan wordt bepaald welke kruiden en planten aan het gebied toegevoegd kunnen worden. Plantensoorten die giftig zijn voor paarden of dominant zijn en dus de biodiversiteit verminderen, worden verwijderd.  

Ook organisaties uit de hippische en toeristische sector doen mee. Samen verkennen ze de mogelijkheden voor grensoverschrijdende ruiterpaden en -routes in Euregio Rhein-Maas-Nord. Naast onderzoek naar de biodiversiteit langs ruiterpaden, wordt gekeken naar kansen voor lokale ondernemers en beleving voor toeristen in de regio.  

Het Knabbelpad bevindt zich aan de Kulbergweg in Kronenberg. Maandag 13 juni 2022 is van 19:00 – 22:00 uur de officiële opening bij Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. Vanaf dan is het Knabbelpad voor iedereen toegankelijk. Komt u ook? Aanmelden kan tot en met 15 mei via www.yuverta.nl/knabbelpad.

Volg het Knabbelpad op Facebook (Knabbelpad) of Instagram (@Knabbelpad). 

Twee enthousiaste studenten Bedrijfskunde en agrifood-business aan de HAS University of Applied Sciences in Venlo, Koen Loonen en Tim Brouwers, verdiepen zich in het kader van hun afstudeeropdracht in het opzetten en invullen van de minor ‘Green Logistics’. 
 
De minor ‘Green Logistics’, ook wel duurzame logistiek genoemd, is in een ontwikkelfase en het uitgangspunt is om deze breed aan te bieden: zowel aan mbo als hbo studenten als medewerkers van bedrijven. Enerzijds vinden verschillende onderwijsinstellingen, waaronder HAS Hogeschool, Fontys Venlo University of Applied Sciences, Gilde Opleidingen en Yuverta aansluiting bij de praktijk en anderzijds kunnen bedrijven gebruik maken van samenwerkingen in mbo en hbo en staan ze in contact met aankomend talent in de regio. 
 
Om theorie en praktijk met elkaar te verbinden wordt er gezocht naar mogelijke vormen van interactie met agrarische/logistieke bedrijven in de regio Noord-Limburg. Van belang is dat duurzame logistiek betrekking heeft op deze bedrijven, zodat zowel studenten als bedrijven voordeel uit deze samenwerking halen. 
 
Graag komen wij in contact met agrarische en logistieke bedrijven in de regio Noord-Limburg die mee willen denken en met ons willen samenwerken in het kader van deze minor ‘Green Logistics’. 
Is uw interesse gewekt? Neem contact op met Nick Poeth (n.poeth@fieldlabsnoordlimburg.nl), projectleider Fieldlab Grenszlab. 

Yuverta Horst, de groene scholengemeenschap (vmbo en mbo) voor agro-, voedsel-, natuur- en leefomgeving, ontving op dinsdag 22 februari gastspreker Eric van ’t Zelfde, bestsellerauteur van Superschool en tv-presentator van Dream School. Tijdens deze inspirerende avond voor docenten van Yuverta en collega’s van andere onderwijsinstellingen, ontving Van ‘t Zelfde de Spreker van het Jaar Award.

Waar maak je als onderwijsprofessional het verschil? Hoe haal je het beste uit de leerling, student en jezelf? Al meer dan 25 jaar maakt Van ’t Zelfde zich sterk voor leerlingen uit achterstandswijken. De meest criminele school van Nederland, het Hugo de Groot college in Rotterdam, veranderde hij in één van de beste scholen van Nederland.

Het kind centraal
‘Het was voor mij eigenlijk vanzelfsprekend om dit jaar als sprekersbureau het kind centraal te stellen’, zegt Maurice van der Kant, directeur van sprekersbureau Assemble Speakers, waar Van ’t Zelfde bij is aangesloten. ‘Zij hebben het al twee jaar zwaar genoeg en nu nog steeds. En met deze Award, die Eric meer dan verdient, wil ik ook alle leerkrachten op een podium plaatsen. Zij die bereid zijn een luisterend oor te bieden aan deze jongeren. Ze maken een groot verschil voor hen die juist nu extra mentale steun kunnen gebruiken. We mogen niet vergeten dat we moeten blijven werken aan sterke(re) toekomst voor jongeren. Niemand mag worden uitgesloten!

Kinderen kunnen excelleren
Als schooldirecteur had Eric van ’t Zelfde maar één doel: bewijzen dat kinderen uit de lagere klassen kunnen excelleren. Enerzijds door de zoektocht naar beter onderwijs, maar vooral ook door leiderschap vanuit passie voor het vak. “In Nederland hebben we in het onderwijs op dit moment duizenden onvervulde vacatures, er staan tal van onbevoegde leraren voor de klas. Het niveau van ons onderwijs is op veel plekken schrikbarend laag en met name kinderen uit de arbeidersklasse zijn daar dagelijks de dupe van”, zegt Van ’t Zelfde.

Zijn geheim? De leerlingen moeten zich op hun gemak voelen op school. En daarnaast moet je als school een team samenstellen dat er écht voor gaat. Alle kinderen moeten zich gezien voelen. Dat is zijn ideaal. Zo nemen leraren de leerlingen mee naar succes en zelfvertrouwen.

Yuverta zet in op persoonlijke ontwikkeling
School moet niet alleen een plek zijn waar kinderen leren, maar ook een plek waar ze zich ontwikkelen, is de overtuiging van Van ’t Zelfde. En dat is waar Yuverta Horst zich bij aansluit; de reis van een eigen thuis naar hun eigen toekomst is misschien wel de meest fundamentele die een leerling doormaakt. Kennis speelt in die reis een grote rol. Je hebt kennis nodig. Maar het gaat vooral om de ontwikkeling van de leerling zelf; hun ambitie, de persoonlijke vaardigheden, hun dromen, zelfkennis, hun talent in sociale omgang en samenwerking. Daarvoor biedt Yuverta de geborgenheid van een goed thuis, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen.

“Blijf mens met elkaar. Alleen dan kun je kinderen helpen”, aldus Van ’t Zelfde.

Blijf op de hoogte!
Alles weten over de laatste ontwikkelingen op en over de Fieldlabs? Schrijf u in voor onze toekomstige digitale nieuwsbrief en we houden u op de hoogte!
INSCHRIJVEN
De Fieldlabs zijn mede mogelijk gemaakt door De Gezondste Regio. Door middel van co-creatie en samenwerking willen we talent aantrekken, ontwikkelen en behouden voor de regio Noord-Limburg.
crosschevron-down