Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Het draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Wij zijn overtuigd van dit gedachtegoed en de bijdrage die het kan leveren aan mensen in kwetsbare posities. Binnen het Fieldlab Voeding & Gezondheid zijn inmiddels de successen te zien van projecten en samenwerkingen waarin het gedachtegoed Positieve Gezondheid centraal staat.  

In het onderstaand artikel lees je meer over het opgeleverde rapport van Sociale Agenda (SAL) in Limburg. Volgens het opgeleverde rapport draagt Positieve Gezondheid bij aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare Limburgers.  

Rapport Onderzoek Sociale agenda Limburg: Positieve Gezondheid draagt bij aan weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare Limburgers - Institute for Positive Health (iph.nl) 

Wil jij uitgedaagd worden op de thema's ondernemen, strategie en leiderschap? Meld je dan aan voor de 'The Student Business Career Society'. Het Fieldlab Grenszlab organiseert samen met Alleviating Science BV, Ondernemend Venlo en Cross-border Business Development research group een drie-daags programma op 6, 13 en 2 oktober 2022 van 17:30 - 21:00 uur.

Samen met Joost Dijkstra, algemeen directeur van World Trade Center Heerlen Aachen, ga je aan de slag in drie verdiepende workshops over ondernemerschap, organiseren, leiderschap en het bereiken van persoonlijke doelen. Meer informatie over het programma vind je hier.

Het event zit bijna vol, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Meld je aan en stuur je persoonlijke motivatie naar Nick Poeth (n.poeth@fieldlabsnoordlimburg.nl). Indien je geselecteerd bent ontvang je een persoonlijk bericht.

Graag stellen wij Josephine Maranus voor, projectleider Fieldlab Voeding & Gezondheid.

“Met een achtergrond in projectmanagement en in het begeleiden van diverse organisaties en managers, heb ik de afgelopen jaren bijgedragen aan diverse samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Namens Yuverta leid ik nu het Fieldlab Voeding & Gezondheid, een plek waar we met een open blik en mindset aan de slag gaan met het realiseren van mooie samenwerkingen. 

We zoeken in ons Fieldlab niet alleen naar antwoorden op vraagstukken uit het bedrijfsleven: we onderzoeken ook hoe we het maximale halen uit de samenwerking tussen de Noord-Limburgse onderwijsinstellingen. Dit alles in een prettige leer- en onderzoeksomgeving met als doel het versterken van de innovatiekracht van onze regio.” 

Heeft u een onderzoeksvraag of projectidee? Neem contact op met Josephine (j.maranus@fieldlabsnoordlimburg.nl).

Graag stellen wij Fred Nooijen voor, projectleider Fieldlab Technological Innovation & Smart Logistics.
“Na vijftien jaar in het technische bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik sinds 2009 werkzaam bij Fontys Venlo, op dit moment in de rol van projectleider Human Capital binnen het International Logistiek Expertise Centrum (ILEC). Met een gevarieerde achtergrond in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs, werk ik als projectleider van het Fieldlab Technological Innovation & Smart Logistics aan technische en logistieke innovaties voor de regio Noord-Limburg.

In ons Fieldlab brengen we studenten, ondernemers en andere relevante stakeholders bij elkaar, waardoor een vruchtbare voedingsbodem ontstaan voor creativiteit, vernieuwing en verandering. Van deze wisselwerking plukken zowel studenten als ondernemers vruchten en ontstaan de juiste kennis en skills die nodig zijn voor een nóg sterkere regio.”

Heeft u een onderzoeksvraag of projectidee? Neem contact op met Fred (f.nooijen@fieldlabsnoordlimburg.nl).

Donderdag 30 juni ontmoetten stuurgroepleden, projectleiders, kernteamleden, betrokkenen vanuit het Rijk, Provincie en regio en medewerkers van Fieldlabs Noord-Limburg elkaar bij Villa Flora in Venlo. We blikken nog even terug.

Na een opening van Inge Homan, programmamanager Fieldlabs Noord-Limburg, nam Josephine Maranus ons mee in het project Taste of Insects. In dit project slaan studenten van HAS Hogeschool Venlo, Fontys Venlo en Maastricht University de handen ineen om het gewenste smaakprofiel van een krekelburger vast te stellen. Deelnemers reageerden erg positief en verassend op de krekelballen die in de tussentijd uitgeserveerd werden.
Daarna luisterden we naar het inspirerend project het ‘Knabbelpad’ waarin onder andere de biodiversiteit van bestaande ruiterpaden wordt onderzocht.
De rest van de middag zijn de vijf verschillende Fieldlabs aan de slag gegaan in aparte deelsessies. Eerste inzichten, uitdagingen en aandachtspunten werden met elkaar besproken. Daarnaast stond de planvorming voor het komende half jaar en 2023 centraal. Deelnemers schoven aan bij verschillende fieldlabs waardoor er open geluisterd en gediscussieerd kon worden over elkaars opvattingen en perspectieven. Er was veel betrokkenheid en inspiratie. Wij kijken terug op een zeer waardevolle bijeenkomst. Dank aan alle betrokkenen en deelnemers voor hun bijdragen!

Op 23 juni vond GROW 2022 plaats, waar studenten van Limburgse onderwijsinstellingen het bedrijfsleven inspireerden met innovatieve agrofood onderzoeken en concepten binnen de thema’s voeding, duurzaamheid en techniek.  

Ook de Fieldlabs Noord-Limburg waren vertegenwoordigd. Studenten van o.a. HAS Hogeschool en Yuverta lieten mooie innovaties zien die in samenwerking met het regionale bedrijfsleven tot stand komen.  

Een voorbeeld hiervan is een project binnen het Fieldlab Future Farming, waarbij in samenwerking met Kuhn een nieuwe wikkeltechniek voor kuilvoerbalen wordt onderzocht. Studenten vergelijken de nieuwe techniek met bestaande technieken in een uitgebreid onderzoek. Een groep studenten van Yuverta onderzoekt en test vervolgens hoe de nieuwe techniek in de praktijk tot haar recht komt. 

Gefeliciteerd aan alle prijswinnaars en bedankt voor de deelname aan GROW 2022! 

Een hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven is de basis voor baanbrekende innovaties, projecten en startups op de vier Brightlands campussen. Hoe werken wij samen met Brightlands Campus Greenport Venlo en wat levert het op? 

“De Fieldlabs Noord-Limburg zijn ontmoetingsplaatsen waar het gaat het om kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis vastleggen”, vertelt Josephine Maranus, projectleider van het Fieldlab Voeding en Gezondheid. “Studenten van mbo tot universiteit werken er samen met bedrijven aan vraagstukken uit de praktijk. Dit is goed voor iedereen: een uitdagende leeromgeving voor studenten, toegang tot onderzoek voor bedrijven en aansluiting bij de praktijk voor de onderwijsinstellingen!”    

De Fieldlabs vertoeven graag op Brightlands Campus Greenport Venlo omdat daar volgens Josephine innovatie en samenwerken gemeengoed zijn. “Het een inspirerende leeromgeving voor onze studenten: hier zitten bedrijven, startups en onderzoeksinstellingen dichtbij elkaar. Er is een open sfeer en je legt gemakkelijk contact. De vijf Fieldlabs raken ook alle thema’s waar Brightlands mee bezig is.”  

De Fieldlab Voeding en Gezondheid is onder andere betrokken bij de GreenFood4Health Challenge. “Via deze challenge koppelen we studenten van verschillende opleidingen aan elkaar. Door studenten van verschillende niveaus en disciplines zoals marketing, food innovation, voeding en communicatie samen te laten werken aan een concrete vraag vanuit de praktijk, ontstaan de meest verrassende ideeën en oplossingen. Een ander voordeel van deze challenge is dat de studenten elkaar én de bedrijven in de regio beter leren kennen.” 

Vanuit de Fieldlabs loopt er ook een project op de campus waar studenten van de HAS Hogeschool onderzoek doen naar de inhoudsstoffen van mais. “Mais zit vol vitaminen en mineralen. Maar wat voor handige stofjes zitten er nog meer in die gele korrels? Daar proberen de studenten via dit onderzoek achter te komen’, vertelt Josephine. Een ander Fieldlab-project is Taste of Insects waar studenten van HAS Hogeschool, Universiteit Maastricht, Fontys Venlo en Gilde Opleidingen werken aan een vraag van een bedrijf die insectenburgers maakt. “Dit bedrijf heeft de studenten gevraagd of ze de optimale smaak van een insectenburger kunnen creëren. Zij werken hiervoor samen met smaakpanels, producenten en koks: alle expertises komen hier bij elkaar.” 

Via Fieldlabs leggen werkgevers in de regio volgens Josephine ook snel verbinding met het talent en hun werknemers van de toekomst. “In de Fieldlabs onderzoeken en testen we samen ideeën en concepten waar uiteindelijk heel Noord-Limburg de vruchten van plukt: onderwijs, bedrijfsleven, burgers en de regio!” 

Op 9 juni is het Supply Chain Development Centre (SCDC) bij Fontys Venlo geopend. Het SCDC is een fysieke, inspirerende ontmoetingsplek voor het logistieke bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Twee leden van het European Logistics Center (ELC Limburg) trapten de opening af met hun visie over problematiek op de arbeidsmarkt en de toegevoegde waarde van het SCDC hierin. Onder andere Roel Verberk gaf een toelichting over supply chain development en het programma van het SCDC voor komende periode. Wethouder Jenniskens van de gemeente Venray gaf de genodigden een inhoudelijke toelichting over het belang van het SCDC voor de regio Noord-Limburg. Er was daarnaast voldoende mogelijkheid tot netwerken met verschillende organisaties in de logistieke sector.

Het SCDC is een fysieke, inspirerende ontmoetingsplek voor het logistieke bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Initiatiefnemers zijn ELC Limburg, KennisDC Logistiek Limburg, Maastricht University, Gilde Opleidingen, Fontys Venlo, Fieldlabs TISL, SMART Logistics Centre Venlo, Gemeente Venlo, Gemeente Venray. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met de projectleider van het Fieldlab TISL, Fred Nooijen via f.nooijen@fieldlabsnoordlimburg.nl.  

Hoe smaakt een burger gemaakt op basis van krekels? De meeste mensen kunnen zich hier (nog) geen voorstelling van maken. HAS University of Applied Sciences, Fontys Venlo en Maastricht University slaan de handen ineen om dit gezamenlijk te onderzoeken binnen het project TastIn; The Taste of Insects.

In dit project worden experimenten uitgevoerd met verschillende doelgroepen, van kinderen tot senioren, om het gewenste smaakprofiel vast te stellen. Dit alles om ons bewust te maken van duurzame en gezonde voeding die het milieu niet verder belast. 
Wist u dat krekels vol eiwitten zitten en zorgen voor minimale uitstoot van broeikasgassen? Bovendien gebruiken ze weinig grondstoffen en hebben geen antibiotica nodig om gekweekt te worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met De Krekerij. Zij maken vlees vervangende producten zoals burgers en balletjes van sprinkhanen, krekels en wormen.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja Floto-Stammen: s.flotostammen@fontys.nl

Met het doorknabbelen van een eetbaar lint is onlangs het eerste Knabbelpad officieel geopend. In het project Knabbelpad onderzoeken studenten van Yuverta, HAS Hogeschool Venlo en Hippisch College Limburg de biodiversiteit langs bestaande ruiterpaden en bekijken hoe die vergroot kan worden door gebruik te maken van kruiden en planten die gezond zijn voor paarden. Daarnaast wordt gekeken naar kansen voor lokale ondernemers en beleving voor toeristen in de regio.

We kijken terug een inspirerend kennisevent rondom de opening van het Knabbelpad bij Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. Een mooie avond met positieve energie en veel betrokkenheid.

Na een welkomstwoord door projectleider van het Grenszlab, Nick Poeth, namen 4 betrokken HAS studenten de gasten mee in het project het Knabbelpad. We luisterden naar een aantal inspirerende praktijkverhalen over de thema’s biodiversiteit , de toeristische sector Noord-Limburg en paardengezondheid.
Zo namen gastsprekers Bas v.d. Lisdonk (gemeente Horst aan de Maas) en Cyriel Lendfers (docent Yuverta en imker) ons mee in hun verhaal over biodiversiteit in bermen en hoe wij hier zelf een stukje aan kunnen bijdragen. 
Na een korte pauze sloten Marianne Sloet en Anneke Hallebeek aan om met inspirerende woorden het belang van o.a. gezonde voeding voor paarden te onderstrepen.
“Voor de recreatiesector liggen er veel mogelijkheden als je kijkt naar de 1300 km aan ruiterroute in onze regio” vertelt Angélique Keuven van Limburg Marketing. Zij licht toe dat er binnen onze regio volop kansen zijn voor ondernemers.
Het Knabbelpad bevindt zich aan de Kulbergweg in Kronenberg. 

Blijf op de hoogte!
Alles weten over de laatste ontwikkelingen op en over de Fieldlabs? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte!
INSCHRIJVEN
De Fieldlabs zijn mede mogelijk gemaakt door De Gezondste Regio. Door middel van co-creatie en samenwerking willen we talent aantrekken, ontwikkelen en behouden voor de regio Noord-Limburg.
crosschevron-down