Bij circulaire economie draait het om het hergebruiken, herstellen en recyclen van producten en materialen. Het doel is om het gebruik van nieuwe grondstoffen en afval te verkleinen en zo duurzame, economische groei te bevorderen. Simone Sauren, projectleider bij Yuverta mbo, benadrukt het belang en de noodzaak om jongeren nu al kennis te laten maken met deze denkwijze: "Circulaire economie biedt jongeren niet alleen de kans om op een duurzamere manier met de wereld om te gaan, het stelt hen ook in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van de toekomst. Door te leren omdenken en hen de skills te geven om actief deel te nemen aan de nieuwe economie, kunnen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren". “Daarnaast vinden we het belangrijk dat we op alle niveaus binnen het mbo lesmateriaal ontwikkelen”, vult Cyrille van Bragt, lid college van bestuur van Yuverta, aan.

Voor alle sectoren
De samenwerking tussen de drie mbo-instellingen is essentieel. Circulariteit biedt namelijk oplossingen voor álle sectoren waardoor het van belang is om de kennis ook bij álle opleidingen aan te bieden. Door in de bouwsector meer gebruik te maken van natuurlijke, biobased materialen, in de landbouw gebruik te maken van kringlooplandbouw en biologische teelt, door meer gebruik te maken van openbaar vervoer of leenfietsen en door bijvoorbeeld je producten al vooraf te ontwerpen zodat alles herbruikbaar is, zorgen we ervoor dat de druk op biodiversiteit en natuurgebieden afneemt en de afvalberg minder groot wordt. “We zijn daarom blij met de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen. Op deze manier kunnen we in alle sectoren impact maken”, geeft Cyrille van Bragt aan. Met dit project maken alle mbo studenten in Limburg kennis met de begrippen en skills rondom circulaire economie én leren ze deze in de praktijk van hun beroepenveld toe te passen.

“Als Provincie Limburg dragen we heel graag bij aan dit mooie initiatief dat de studenten van nu toerust op de banen en uitdagingen van morgen.”, vertelt gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders. “In het mbo leiden we de vakmensen op voor de toekomst. Dan moeten we er ook voor zorgen dat zij straks nog een fijne toekomst hebben. Dat begint bij bewustwording, over wat er anders en beter kan en wat er nodig is om de grote transities waar Limburg voor aan de lat staat op een circulaire en duurzame manier mee vorm te geven.” vertelt Peter Thuis, voorzitter van het college van bestuur van Gilde Opleidingen.

The Student Business Career Society werd voor de vierde keer georganiseerd door het Fieldlab Grenszlab in samenwerking met Alleviating Science, Ondernemend Venlo en het lectoraat Cross-border Business Development.

Aan de hand van een actief programma nam Joost Dijkstra de studenten mee in een stukje reflectie, maar deelde vooral zijn ervaringen in de internationale zakenwereld. Hierbij lag de focus op het leveren van cruciale inzichten in kennis, vaardigheden en gedrag om een ​​succesvolle carrière in deze grensregio te stimuleren.

Het doel van deze jaarlijkse workshop is om studenten de kans te geven om aan hun praktische skills te werken zodat ze nóg aantrekkelijker worden voor toekomstige werkgevers en een vliegende start kunnen maken in hun regionale carrière.

Vanuit het Fieldlab Circulaire Transitie zijn we met drie bedrijven aan de slag gegaan om samen die stappen te zetten; AMI Bouwbeslag (producent van aluminium bouwbeslag), Cooloo (ontwerpt en produceert duurzame coatings voor interieur en industriële toepassingen) en Remade in Holland (remanufacturing en reparatie van mechanische en elektromechanische producten en componenten voor hergebruik).

Een interdisciplinaire samenwerking met studenten van de opleiding International Business (Fontys Venlo) en Health, Ethics and Society (Maastricht University). Het project bestrijkt een langere periode zodat de kennis wordt overgedragen en opgebouwd.

Dank aan AMI, Cooloo en Remade in Holland voor het ontvangen en begeleiden van onze studenten. We verwachten mooie eerste stappen waarover we u graag later informeren.

Het project CARBON-les is een praktijkgericht traject voor bedrijven in de logistieke sector die hun CO2e-uitstoot zelf willen leren meten en reduceren. Het traject bestaat uit 4 strategische en 4 operationele workshops.

In de eerste workshop bij CTV Intermodal Container Transport, Rhenus Logistics en TransMission Weert hebben we de relevante wet- en regelgeving doorgenomen en de uitstootprocessen binnen deze bedrijven geanalyseerd. Hierdoor hebben we een helder beeld van de uitstoot binnen deze bedrijven. De komende sessies gaan we nog dieper in op deze processen en kijken we naar mogelijke oplossingen om de uitstoot te reduceren.  

CARBON-les is een project van het Fieldlab Technological Innovation & Smart Logistics (TISL) en wordt uitgevoerd in samenwerking met Maastricht University Campus Venlo en Fontys Venlo. Via ons uitgebreide netwerk en samenwerking met studenten, streven we naar duurzame verandering.  

Wilt u meer informatie hierover of gaat u graag in gesprek over hoe u uw eigen organisatie kunt verduurzamen? Neem dan contact op met Fred Nooijen, projectleider Fieldlab TISL via f.nooijen@fieldlabsnoordlimburg.nl of 06 25478725 

Het project Nutrinval wordt uitgevoerd binnen het Fieldlab Voeding & Gezondheid. Studenten van Maastricht University en HAS green academy gaan in samenwerking met Compas Agro en Brightlands Campus Greenport Venlo onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van bioactieve stoffen in artisjok en asperges. Bioactieve stoffen zijn verbindingen in voedingsmiddelen die positieve effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid. Een voorbeeld van een bioactieve stoffen zijn antioxidanten. 

Het onderzoek is gericht op welke bioactieve componenten kunnen worden gevonden in artisjok en asperges, in welke hoeveelheid zijn deze componenten aanwezig, welke gezondheidsvoordelen bieden ze en hoe kan de opneembaarheid van deze stoffen verbeterd worden? Het uiteindelijk doel is een groter begrip over het belang van groenten in een gezond dieet waardoor we uiteindelijk een bijdrage leveren aan een gezond Noord-Limburg!  

Het doel van deze challenge is om studenten van verschillende achtergronden in kleine groepjes oplossingen te laten bedenken voor een probleem uit de praktijk. Daarmee stimuleren we het denken buiten de kaders, ze moeten samenwerken met andere disciplines en niveaus om tot een oplossing te komen en ze leren elkaars expertises te waarderen. Daarbij komen ze ook nog eens in aanraking met bedrijven in hun werkveld.

Net als afgelopen jaar bieden we een aantal mkb-ers een podium om tijdens deze dag hun innovatief idee te komen pitchen. Studenten van regionale kennisinstellingen gaan hier vervolgens mee aan de slag om tot vernieuwende concepten te komen waar u echt iets aan heeft.

Heeft u als ondernemer een vraagstuk op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, voeding, circulariteit of energietransitie en mag uw innovatie of idee zeker niet ontbreken? Neem dan contact met ons op via info@fieldlabsnoordlimburg.nl.

Richtlijnen zoals de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) verplichten bedrijven om vanaf 2024 jaarlijks verslag te doen van hun impact op het milieu. Bedrijven moeten hun directe (SCOPE 1) en indirecte (SCOPE 2) CO2e-emissies rapporteren, maar ook de indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten van ketenpartners (SCOPE 3).

Met name door deze laatste variant, krijgt feitelijk ieder logistiek bedrijf met de rapportageplicht te maken! Handig dus om te weten hoe je dit rapporteren goed en efficiënt aanpakt.

Ons programma CARBON-les bestaat uit 4 strategische en 4 operationele workshops. Tijdens de strate­gische workshops brengen we stapsgewijs de CO2e-uitstoot van uw bedrijf in kaart. Tijdens de operationele workshops gaan we dieper in op de CO2e-uitstoot van uw bedrijfsprocessen en kijken we naar mogelijke oplossingen om deze te reduceren. U kunt de workshopreeksen los van elkaar volgen.

Neem contact op met Fred Nooijen (f.nooijen@fieldlabsnoordlimburg.nl of via 06 25478725) voor een doelgericht stappenplan en laat uw bedrijf voorloper zijn!

Frans van Haperen, docent bedrijfskunde aan de HAS green academy, is dit schooljaar gestart als gastdocent bij Yuverta in Horst. Voor de periode van een jaar gaat hij 3e jaars studenten begeleiden in het opstellen van ondernemersplannen. Zijn specifieke kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, hrm, management en onderzoek vanuit zijn rol, neemt hij mee om studenten van Yuverta nieuwe kennis en inzichten te bieden en hun leerervaring te verrijken.

De eerste weken les bij het Yuverta zitten erop en Frans’ eerste indruk is heel positief. Studenten zijn geïnteresseerd en gedreven. Om de leerervaring voor studenten verder te verbeteren zijn ze op bedrijfsbezoek geweest bij Honderd%hond; een dagopvang voor honden. Studenten doen op die manier rechtstreeks waardevolle ervaring op: zij leren wat het is om in dialoog te treden met bedrijven over toekomstvisie en uitbreidingsplannen. De studenten worden komende weken uitgedaagd om een realiseerbaar ondernemersplan te schrijven.

Staff-exchange is een project binnen het Fieldlab Grenszlab. Wilt u hier mee over weten, neem dan gerust contact op met projectleider Nick Poeth via n.poeth@fieldlabsnoordlimburg.nl

Ook de logistieke sector staat een enorme uitdaging te wachten op het gebied van verduurzaming. Het project CARBON-les van het Fieldlab Technological Innovation & Smart Logistics (TISL) helpt mkb-ondernemers uit Noord-Limburg om hier actief mee aan de slag te gaan. Het project biedt samen met ketenpartners ondersteuning en praktische handvaten bij het verduurzamen van processen en organisatiestructuren binnen een bedrijf.   

Het programma bestaat uit meerdere strategische en operationele workshops. Tijdens de strate­gische workshops richten we ons met name op het in kaart brengen van de CO2-emissie van het hele bedrijf. In de operationele workshops wordt ingezoomd op het optimaliseren en verduurzamen van diverse processen binnen het bedrijf, mogelijke samenwerkingen in de keten en voortzetting van verduurzaming. 

Het project is inmiddels gestart, maar er is ruimte voor meer bedrijven. Wilt u meer informatie hierover of gaat u graag in gesprek over hoe u uw eigen organisatie kunt verduurzamen? Neem dan contact op met Fred Nooijen via f.nooijen@fieldlabsnoordlimburg.nl of via +31 6 25478725. 

Het aantal kinderen met overgewicht in Nederland neemt toe en te weinig kinderen hebben een gezond eetpatroon. Ook de kennis over waar ons voedsel vandaan komt en waarom gezond eten belangrijk is neemt steeds meer af. 

Daarom start Kokkerelli vanuit het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid, van Brightlands Campus Greenport Venlo, met warme groentelunches op drie basisscholen in de regio. 

Universiteit Maastricht, onder leiding van Ilse van Lier, gaat het onderzoek naar de effecten van de groentelunches doen. Daarbij wordt ook gekeken naar: hoe lekker kinderen de lunch vinden, of hun houding tegenover groente verandert, hoeveel groenten zij eten, hoe het eetpatroon thuis is. De warme, groenterijke schoollunches worden verzorgd door Tommy Tomato. Zij leveren warme lunches vol groente op basisscholen. Zo krijgen kinderen een extra portie groente binnen en leren ze nieuwe smaken kennen. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal. Lees meer over het onderzoek en kokkerelli: Onderzoek schoollunches (kokkerelli.nl) 

Blijf op de hoogte!
Alles weten over de laatste ontwikkelingen op en over de Fieldlabs? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte!
INSCHRIJVEN
De Fieldlabs zijn mede mogelijk gemaakt door De Gezondste Regio. Door middel van co-creatie en samenwerking willen we talent aantrekken, ontwikkelen en behouden voor de regio Noord-Limburg.
crosschevron-down